26. Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH Bartkowa 2022

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udział w planowanej 26 Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego AGH, która odbędzie się w dniach 21-23 października 2022 w Bartkowej.

Temat przewodni Konferencji to: Prezentacja wyników Grantów Rektora AGH edycji 2022. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji jedną Kolistkę lub jednego Kolistę oraz Opiekuna koła naukowego każdego z projektów dofinansowanych z FNKS w ramach konkursu Grant Rektora AGH 2022.

Sprawozdającym w ramach konferencji realizację swych projektów grantowych przypominamy o konieczności przygotowania na nią 10-minutowej prezentacji (z wykorzystaniem szablonu prezentacji AGH (https://www.agh.edu.pl/o-agh/multimedia/szablony-prezentacji), logotypu SKN (vide załączniki) oraz logotypu Grantów Rektora AGH (vide załączniki).

Prezentacja powinna obejmować:

  • tytuł realizowanego projektu,

  • cel i zakres projektu,

  • metodykę i przebieg realizacji projektu,

  • osiągnięte rezultaty,

  • korzyści dla koła z realizacji projektu,

  • krótkie tabelaryczne posumowanie finansowe grantu (w ujęciu "plan do wykonu").

Oczywiście formuła i sposób prezentacji powyższego jest otwarta na Wasze innowacyjne, acz skuteczne i efektywne rozwiązania :-).

Proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu Grant Rektora AGH udział w konferencji i zreferowanie w jej trakcie wyników prac grantowych stanowi jeden z kluczowych, obligatoryjnych elementów rozliczenia projektu.