Kontakt

Zespół Obsługi Organizacji Studenckich

Karolina Sochacka

Kierownik Działu Spraw Studenckich

+48 12 617 32 66

+48 885 970 725

sochacka@agh.edu.pl

Sylwia Świerk

+48 12 617 32 66

sswierk@agh.edu.pl

Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych

dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
Obszar Zielony

+48 12 617 21 27

bogacz@agh.edu.pl

dr inż. Paweł Janowski

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
Obszar Czarny

+48 12 617 57 15

pjanowsk@agh.edu.pl

dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
Obszar Czerwony

+48 12 617 25 67

Joanna.Augustyn-Pieniazek@agh.edu.pl
jap@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Spraw Studenckich

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Bud. C-1, I piętro,

Pokój 111

dss@agh.edu.pl