Pierwsza edycja szkoleń "Koła Naukowe+"

22.12.2022

W dniu 19. listopada 2022 r. odbyła się pierwsza edycja szkoleń z serii "Koła Naukowe+", realizowanych dla członków kół naukowych działających na AGH. Uczestnicy mieli możliwość wyboru trzech ścieżek tematycznych, pokrywających zagadnienia związane z leadershipem, fundraisingiem i zarządzaniem projektami. W wydarzeniu wzięło udział prawie 50 studentów.

Podczas zajęć z zarządzania projektami studenci opracowali listę najlepszych praktyk, umożliwiających odpowiedzialne kierowanie przedsięwzięciami, osiąganie wyznaczonych celów i wypracowanie skutecznej komunikacji w zespole. W ramach warsztatów na temat fundraisingu uczestnicy mogli poznać różne drogi pozyskiwania sponsorów i partnerów dla swoich kół, gdyż to właśnie finansowanie często decyduje o sukcesie całego projektu. Ostatnią, najchętniej wybieraną ścieżką szkoleniową był leadership, podczas szkoleń z którego członkowie kół zostali zapoznani z metodami motywowania zespołu, mądrego przywództwa, a także budowania zaufania. 

Organizatorem wydarzenia była Rada Kół Naukowych AGH, która działa na naszej Uczelni od marca tego roku. Wśród jej założeń znajduje się m.in. rozwój kompetencji miękkich i integracja członków kół naukowych działających w AGH. Szkolenia zostały przeprowadzone dzięki współpracy ze STERem, czyli zespołem trenerów, który powstał przy Samorządzie Studentów Politechniki Warszawskiej, a obecnie prowadzi warsztaty dla organizacji, fundacji i stowarzyszeń w całej Polsce.