63. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

29.11.2022

Zakończył się proces aplikacji do udziału w naszej konferencji, a także odbyło się spotkanie opiekunów kół (przybyli głównie opiekunowie sekcji tematycznych), poświęcone organizacji konferencji. W trakcie jego trwania ustaliliśmy nazwy sekcji oraz podział osobowy na nie. Podział ten, wraz z układem ilościowym referatów (w sumie aż 225 referatów 321 autorów). Opiekunowie sekcji zajmą się kontaktem z Państwem, jako opiekunami kół biorących udział w konferencji oraz z samymi uczestnikami, w celu kontynuacji spraw komunikacyjnych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem obrad w dniu 8.12. To z opiekunami sekcji będzie odbywała się również komunikacja Komitetu Organizacyjnego, w tym dystrybucja do sekcji dyplomów, upominków, nagród etc. Niezależnie od powyższego pragnę przekazać z wielką radością, że: - 1.12 (czwartek) niżej podpisany prześle do KN do wykorzystania projekty: zaproszenia, slajdu początkowego i opisowego konferencji, identyfikatora oraz plakatów, w tym wersji niewypełnionej nazwami sekcji. Będą one do ewentualnego wykorzystania przez KN (do czego serdecznie zapraszamy), - wzorem poprzednich edycji konferencji przygotowujemy prezentację dotyczącą działalności kół naukowych naszego, zielonego obszaru w roku 2022. Chcemy, aby zasadniczą jej częścią, potwierdzającą ich dynamiczną działalność, były zdjęcia obrazujące ważne, ciekawe wydarzenia, w których koła brały udział. Koła, które chciałyby się nimi podzielić i pojawić na ekranie w czasie inauguracji konferencji, bardzo prosimy o przesłanie tych zdjęć do 3.12 (sobota) na adres alukosz@student.agh.edu.pl (to adres mailowy jednego z członków Komitetu Organizacyjnego). Powinny one zawierać w swej nazwie nazwę koła oraz sferę/y: naukowa, edukacyjna, reprezentacyjna lub po godzinach, które koło zawarło w przesyłanych przez siebie materiałach. - 6.12 (wtorek) niżej podpisany prześle do KN materiały konferencyjne (zbiorczy plik PDF ze streszczeniami) oraz protokoły dla jury i jeszcze raz powtórzy przesyłkę pozostałych dokumentów konferencji (wysyłane już w ostatnich newsletterach). Przekażę wówczas także wszystkie linki i namiary do streamingu głównego, a także streamingów sekcji tematycznych on-line (w tym roku robią tak jedynie i aż Informatycy (co oczywiście nie dziwi :-)), bądź realizujących relację z obrad w salach, na które z ich strony obecnie oczekujemy, - program 63BKSKN AGH w dniu 8.12 przedstawia się następująco:     - 8:30 – uroczyste otwarcie konferencji (Aula AGH, paw. A0 *). ZAPRASZAMY :-),     - 9:15-16:00 – obrady w sekcjach tematycznych,     - 17:00-18:30 – uroczyste podsumowanie konferencji (Aula AGH, paw. A0 oraz krużganki paw. A0), w tym: ogłoszenie wyników w poszczególnych sekcjach tematycznych, uroczyste rozdanie dyplomów oraz koncert. ZAPRASZAMY :-).