Studenckie Koła
Naukowe AGH

Studenckie
Koła Naukowe
AGH

Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż.
Rafał Dańko

Studenckie Koła Naukowe są doskonałym miejscem rozwoju dla studentów, którzy pogłębiając swoją wiedzę teoretyczną, równocześnie chcą rozwijać swoje pasje, umiejętności praktyczne i więzi społeczne. Stanowią one szkołę talentów i „kuźnię” wiodących kadr naukowych i inżynierskich naszego kraju.

Wykaz kół naukowych