Studenckie Koła
Naukowe AGH

Wykaz Kół Naukowych już wkrótce!

Studenckie
Koła Naukowe
AGH

111

projektów grantowych
z przyznanym
finansowaniem w roku 2021

2 061 235,35 zł

ogółem przyznane
środki na granty w roku 2021

135

kół naukowych w AGH

3 228

ogółem liczba studentów w kołach naukowych

Studenckie Koła
Naukowe AGH

111

projektów grantowych
z przyznanym
finansowaniem w roku 2021

2 061 235,35 zł

ogółem przyznane
środki na granty w roku 2021

135

kół naukowych w AGH

3 228

ogółem liczba studentów w kołach naukowych

Studenckie Koła Naukowe AGH

111

projektów grantowych
z przyznanym
finansowaniem w roku 2021

2 061 235,35 zł

ogółem przyznane
środki na granty w roku 2021

135

kół nukowych w AGH

3 228

ogółem liczba studentów
w kołach naukowych

Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż.
Rafał Dańko

Studenckie Koła Naukowe są doskonałym miejscem rozwoju dla studentów, którzy pogłębiając swoją wiedzę teoretyczną, równocześnie chcą rozwijać swoje pasje, umiejętności praktyczne i więzi społeczne. Stanowią one szkołę talentów i „kuźnię” wiodących kadr naukowych i inżynierskich naszego kraju.